Haberler


21

 08 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri nedeniyle, aşağıda belirtilen konuların ilgililere duyurulmasına gerek görülmüştür.

1. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 08 Ekim 2017 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezinde yapılacaktır.

2. Oda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliği ile Genel Kurul Delege seçimleri, Meslek Komitesi ve Meclis Seçimlerinin kesinleşmesini takip eden iki gün içinde yapılacak olup, bu seçimlerin yapılma tarihi belirlendiğinde ayrıca ilan edilecektir.

3. Seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösterir listeler 21-22-25 Eylül 2017 tarihlerinde Ticaret ve Sanayi Odası ilan panosunda ilanen askıya çıkarılacaktır. Listelere yeni kayıt ve itirazlar askı süresi içinde Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat edilmek sureti ile yapılacaktır.

4. Listelere askı süresi dışında isim ilavesi ve itiraz yapılmayacaktır. İlgililere duyurulur.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 416
resim