Haberler


12

Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlerinin katılımıyla 11 Mart 2018 Pazar günü TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları ile ÇTSO Ticaret Sicil Müdürü Şerife Kurt, Sicil Müdür Yardımcısı Vekili İlbilge Özkaya ve Sicil Memuru Selen Kılıç iştirak etti.

“ARTIK ŞİRKET KURULUŞLARINDA DEFTER TASDİKLERİ NOTERDE DEĞİL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK.”

Çanakkale Ticaret Sicil Müdürü Şerife Kurt gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısıyla ilgili olarak; “10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayı ile Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7099 sayılı Kanun maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40, 64, 575, 585 ve 587 nci maddelerinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 ve 89 uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında kullanacağı defterler Şirket Merkezinin bulunduğu yer Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilecek.

Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirerek, bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirecek.
Şirket kuruluşunun Ticaret Sicili Müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılacak ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek.

“ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDAKİ SÖZLEŞMELERİ VE İMZA BEYANNAMELERİ YALNIZCA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YETKİLENDİRİLMİŞ PERSONEL HUZURUNDA İMZALANACAK.”

Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir.” İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir.” açıklamalarında bulundu.

Okunma Sayısı: 1117
resim