Haberler


28

 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Ortak Komite Toplantısı ve Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

21 Meslek Komitesinin Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu’nun açılış konuşması ile başladı:

“SEÇİMLERİN ÜYELERİMİZ İÇİM, ODAMIZ İÇİN, ÇANAKKALE’MİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI SONUÇLAR GETİRMESİNİ DİLİYOR, AHLAKİ VE ETİK KURALLARI GÖZARDI ETMEYEN BİR REKABET ORTAMINDA HUZUR İÇİNDE YAŞANACAĞINA İNANIYORUM”

Sayın Meclis Başkanım,Çok değerli Meclis Komite ve Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, 
Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu dönemin son Meclis ve Ortak Komite toplantısına hoş geldiniz diyorum.
Bundan önceki seçimlerimizi 16 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirmiş idik. Ertelemeler ile birlikte geçen yaklaşık 5 yıllık görev süremde 2017/Ekim tarihinden beri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.
Öncelikle; 2013 yılında bizlere bu görevi layık gören Oda üyelerimize, Oda’nın çıtasını yükselterek bizlere teslim eden Sayın Bülend ENGİN Bey’e , yoğun temposundan vakit ayırarak hemen hemen her ay Meclisimizi yöneten Meclis Başkanı Sayın Osman OKYAY Bey’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında Odamıza, Çanakkale’mize ve Ülkemize hizmet için gayret gösterdik. Sürç-i lisan ettikse affola.
16 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerimizin ardından 54 kişilik Meclis olarak çalışmaya başladık. Geçen süre zarfında bazı üyelerimiz devamsızlık, bazıları şirket ortaklığından ayrılma, bazıları da kendi isteği ile olmak üzere 13 Meclis üyemiz ayrıldı ve yedek üyeler göreve geldi. Bu üyeliğin asilliği yedekliği olmaz. Bütün arkadaşlarımız seçilerek geldi ve ellerinden geleni yaptılar.
Yeni dönemde ilk ve en büyük temennim öncelikle toplantılara devam konusunda daha fazla hassasiyet göstermemizdir. Unutulmamalıdır ki yaptığımız görevler gönüllülük esasına dayanıyor, yani seçilmek için aday olan ve mücadele eden arkadaşlarımızın Meclise fikirleri ve çalışmalarıyla da destek olmaları gerektiği inancındayım.
Yönetim Kurulumuz bugün 251. Toplantısını gerçekleştirdi.1 no’lu toplantımız ile birlikte; 
- Çanakkale Yat Limanı
- Lapseki Yat Liman ve Balıkçı Barınağı
- Çanakkale Kruvaziyer İskelesi
- Çanakkale OSB’nin cazip hale getirilmesi (resmi olarak %78 doluluk oranı vardır, faaliyet gösteren firma sayısı %60’dır.)
- Gıda İhtisas OSB (136 hektar ve 101/18 parsel)
- Çanakkale’de Orman Bölge Müdürlüğü kurulması
- Hava ulaşımı (çok şükür İstanbul Atatürk Havalimanı seferleri haftanın 5 günü, Ankara seferleri ise haftanın 7 günü yapılmaktadır. Ayrıca haftanın 2 günü eksefer yapılmaktadır.) 
- Yabancılara konut satışı hep gündemimizde. Geçen hafta Asaf Savaş Akat hocayı misafir ettik, yabancılara mülk satışının yasak olduğuna hayret etti.
- Gıda Çarşısı/ Hırdavatçılar çarşısı (Çanakkale Ticaret Sitesi)
- Çanakkale Merkez İlçe Çarşı Caddesinin cazibesinin arttırılması
- Çanakkale’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin dokunacağı objelerin ortaya çıkarılması ve sergilenmesi, 
konuları devamlı gündem maddelerimiz oldu. Her platformda Çanakkale kazansın Ülkemiz kazansın diyerek dile getirdik. Kimileri hayata geçti kimilerinde önemli yol kat ettik bazıları da hepimizin bildiği gibi bürokraside beklemede.
2013 yılından itibaren;ÇTSO AR-GE Binası, ÇTSO Çanakkale Evi ve Oda Bahçe, Çanakkale Tanıtım Filmleri, Turizm Haritası, Kiosklar, ÇTSO Su Adası, Çanakkale Logosu, Piri Reis Müzesi, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Deniz Ticareti Sergisi ve Kitabı, Ezine Gıda İhtisas OSB, 2018 Troya Yılı, TOBB Sosyal Bilimler Lisesi, Bölgenin İlk UR-GE Projesi ve bugün sizlere sunduğumuz Çanakkale Sofrası Kitabı, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller; Odamız tarafından veya Odamız öncülüğünde hayata geçirilen projelerdendir.

"ATALARIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELEYİ EKONOMİK ANLAMDA DA BİZLER TÜM GÜCÜMÜZ İLE VERMELİYİZ"

Çanakkale için yeter mi? Yetmez tabii. Bu topraklara çok borcumuz var. Çanakkale çok daha fazlasını hak ediyor. Bu topraklarda Atalarımızın verdiği mücadeleyi ekonomik anlamda da bizler tüm gücümüz ile vermeliyiz. Çanakkale’de gelişim ve büyüme için gerekli potansiyelin her zaman var olduğuna inanıyorum. Yeter ki birlik olalım, Çanakkale için isteyelim ve bürokrasi kıskacından da kurtulmamız gerekiyor tabi. Son Meclis Toplantımızdan bu yana da faaliyetlerimiz ve gelişmeler ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum:
- 41 üyemiz aramıza katılırken, 10 üyemiz kaydını sildirdi. Bugün itibariyle 6966 üyeli büyük bir aile olarak iş dünyasını temsil ediyoruz. 
- Çanakkale Defterdar Vekili Alpay EKİCİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Özgür ÇELİK Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettiler. Ziyarette kamu arazilerinin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması konularını görüştük. Başkontrolör Özgür bey, 27 ilde bu çalışma ziyaretlerini gerçekleştireceklerini belirterek Çanakkale’nin gelişme yönleri, baskın ekonomik fonksiyonları ile ilgili Oda’dan bir çalışma yapılmasını talep etti. Bizde atıl kamu arazilerinin ekonomiye kazandırılması için özellikle Çanakkale Ticaret Sitesi için dört yıldır çalıştığımızı anlattık. Mevzuat değişikliği öngörülerimiz ile birlikte profesyonel olarak da bir çalışma yapıyoruz ve kendilerine sunacağız.
- Şubat ayı toplantımızda bilgi vermiştim. 01 Mart tarihinde öğrencilerimizin Troya Gezileri başladı. 18 Mart haftası etkinlikleri sebebiyle ara verildi ve sonrasında kaldığı yerden gezilerimiz devam ediyor. Bugün dahil olmak üzere 964 öğrencimiz (kumanyaları da Odamızca veriliyor) Troya’ya götürüldü, profesyonel rehberler eşliğinde gezdirildi.
- 06 Mart tarihinde İŞKUR İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı işbirliği ile “İnşaat İşyerlerinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri ve 2018 Teftiş Uygulamaları” konulu bilgilendirme semineri düzenledik ve yoğun bir katılım oldu. Nisan ayında denetimlerin başlayacağını öğrenmemiz üzerine bunu özellikle biz talep etmiştik. İş Müfettişleri Mehmet Melih KOÇAK ve Rıza TOSUN tarafından gerçekleştirilen seminerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelikler, İşyerlerinde Alınması Gereken Tedbirler, İş Güvenliğinde Uygulanan TSE Standartları, İnşaat Denetimlerinde Örnek Uygulamalar, Yüksekte Güvenli Çalışma ve İlkyardım konularında denetimler sırasında işyerlerinden beklenen standart uygulamaları hakkında bilgi verildi. Kanun koyucunun esas amacının kazaya ceza kesmek değil, kaza olmasını önlemek olduğunu düşünüyoruz. 
- 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Girişimler Kurulundan Başkan ve 1üyemiz ve Genel Sekreterimiz, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Van Buluşması” ve “ Van ve İlçeleri Ticaret ve Sanayi Odası- Ticaret Borsaları Müşterek Toplantısı” na katıldılar. 
- 10-11 Mart tarihlerinde Çelik Kaynakçı dalında Mesleki Yeterlilik sınavlarımızı düzenledik. 12 adayın katıldığı sınavda, adaylar önce teorik sonra uygulama sınavına tabi tutuldular. Eğitime, bilhassa Mesleki Eğitime çok önem veriyoruz. Meslek Liselerinin doluluk oranı %39’dur. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Meslek Liseleri Boyut Değiştiriyor” isimli projesiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün mahkumların mesleki eğitimlerine yönelik bir projesine de ortak olduk.
- 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan kanun değişikliği ile anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında defterlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edileceği hükme bağlandı. Bununla ilgili olarak Ticaret Sicil Müdürümüz ve iki arkadaşımız 11 Mart tarihinde TOBB’da eğitime katıldılar.
- 12 Mart günü Ülkemizin öncü ve büyük sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş. ve diğer grup şirketlerinin kurucu ortaklarından Necati Aslan beyin vefat haberini aldık. Ben ve Yönetim Kurulu’ndan iki arkadaşımla birlikte cenazesine katılarak son vazifemizi yerine getirdik. İÇDAŞ Ailesi’ni, bizler Çanakkale’ye geldikleri 1999 yılından itibaren daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Çanakkale’nin her köşesinde hizmetlerini görmek mümkün. Merhum Necati Bey’i rahmetle anarken Odamıza ve İlimize hizmetlerinden dolayı da Aslan Ailesi’ne bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. 
- 14 Mart’ta 20 no’lu Meslek Grubumuz ile sinerji toplantılarımızın son turunu tamamladık. Eğitim ve sağlık sektörlerinin bir arada olduğu grupta medikal ürünlerin eczanelerde satılmasından sektörün rahatsızlığı, özel ambulans şirketinin faaliyetleri, matbaa ve reklam sektöründe teknik eleman bulma konusunda da yaşanan sorunları görüştük, tartıştık.
- Çanakkale Zaferimizin 103. Yılını bu yıl da coşkuyla kutladık Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katıldığı törenlere Genel Sekreterimiz ve ben katıldık.
- 21 Mart Çarşamba günü Mektebim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Aynur Hanım, Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettiler 2018-2019 Öğretim Yılı’nda geçerli olmak üzere Odamız mensuplarına ve personelimiz için uygulayacakları %28 ile % 31 arasında değişen oranlarda indirimi kapsayan bir protokolü; Eğitimde Rekabetin, kaliteli nesil yetiştirmenin önemi açısından imzaladık.
- 24 Mart Cumartesi günü Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT’ın konuşmacı olarak katıldığı ÇTSO Söyleşileri’ nin 3.sünü gerçekleştirdik. Mayıs ayında da inşallah Ahmet Şerif İZGÖREN ile devam edeceğiz.
- 25 Mart günü COSME Projesi kapsamında ve Odamız organizasyonunda Bulgaristan-Sofya’ya bir iş gezisi düzenledik. 26-29 Mart 2018 tarihlerinde Bulgaristan/Sofya’da düzenlenecek MACHTECH & INNOTECH EXPO Teknoloji Endüstrisi Fuar ziyareti ve bugün de Endüstri 4.0 - 2018 Konferansı’nda ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI OLAN TÜM ÜYELERİMİZİN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUKLA BU DEMOKRATİK SÜRECE KATILMALARINI ARZ EDİYORUM."

Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis ve Komite Üyesi arkadaşlarım, 15 Nisan 2018’de seçim tarihini aldığımızı daha önce duyurmuş idik. 
15 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerine ilişkin listelerimizi Seçim Kurulumuza teslim ettik ve belirledikleri seçim takvimine göre 27’sinde askıya çıkarıldı, yarın da askıdan inerek kesinleşmiş olacak. Listede olmayıp bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirenler de listelere dahil edilecek.
Seçme ve seçilme hakkı olan tüm üyelerimizin üzerine düşen sorumlulukla bu demokratik sürece katılmalarını arzu ediyorum.
Tek amacımız Çanakkale’ye ve Ülkemize hizmet olmalı ve bu hizmeti huzur içinde birlik ve beraberlik ile gerçekleştirmeliyiz. Hiçbirimiz maaş yada huzur hakkı vs. almıyoruz.

Seçimlerimizin üyelerimiz için, Odamız için, Çanakkale’miz ve Ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, ahlaki ve etik kurallarımızı göz ardı etmeyen bir rekabet ortamında huzur ve güvenlik içinde yaşanacağına inanıyorum. 
Ben şuna inanıyorum. Her şey Çanakkale için düşüncesiyle yola çıkarak, gerçekten sektörlerinin içerisinden çıkacak amacı Çanakkale ekonomisini ve sektörünü geliştirmek olan arkadaşlarla ÇTSO daha güçlü olacaktır ve projelerini daha rahat hayata geçirecektir.
Görev süremde bilmeden kırdığım kimse var ise, bilmeden hata yaptıysam bütün arkadaşlarım haklarını helal etsinler, benim hakkım var ise şimdiden helal olsun.
Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarınızı kutlar, sağlık ve huzur getirmesini dilerim.”

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu’nun konuşmasının ardından Komite Üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

"BU DÖNEMİN SON TOPLANTILARINDA PASTA KESİMİ"

Ardından bu dönemin son toplantıları olması sebebi ile Meclis Başkanı Osman Okyay, Yönetim Kurulu Başkanı T.Selçuk Semizoğlu, Komite ve Meclis Üyeleri, ÇTSO Personeli hep birlikte pasta keserek toplu fotoğraf çekildi.

"GENEL SEKRETER SEMA SANDAL VE TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ ŞERİFE KURT’A PLAKET TAKDİMİ"

Meclis toplantısına geçmeden önce ; 20 yıl üzeri Oda’ya hizmet veren Genel Sekreter Sema Sandal ve Ticaret Sicil Müdürü Şerife Kurt’a Meclis Başkanı Osman Okyay ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu tarafından plaket takdim edilerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Meclis Başkanı Osman Okyay; 2018 Yılı Mart ayı ve bu dönemin son Meclis Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi: 
“Meclisimizin değerli üyeleri,
Meslek Komitelerimizin değerli başkan ve üyeleri, Kıymetli misafirler,
Sevgili medya mensupları,
Hepinizi şahsım ve Meclis Başkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum.
Olağanüstü şartlarda geçen beş yıllık görev dönemimizin son Meclis toplantısı ile meslek komiteleri ortak toplantısını bir arada yapıyoruz.

Öncelikle, bu kuruma ve Çanakkale’ye verdiğiniz emek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

“ÇOK ZOR BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK. JEOPOLİTİK RİSKLERİN TAVAN YAPTIĞI, EKONOMİLERDE KÖKLÜ POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAŞANDIĞI, TERÖRÜN DÜNYAYI ADETA ESİR ALDIĞI KAOTİK BİR DÖNEMDİ.TÜRKİYE NE YAZIK Kİ; BU SOĞUK SAVAŞ İKLİMİNDEN ÇOK DAHA FAZLASINI GÖRDÜ BU DÖNEMDE.”

Çok zor bir dönemi geride bıraktık. Jeopolitik risklerin tavan yaptığı, ekonomilerde köklü politika değişikliklerinin yaşandığı, terörün dünyayı adeta esir aldığı kaotik bir dönemdi. Türkiye, ne yazık ki bu soğuk savaş ikliminden çok daha fazlasını yaşadı bu dönemde!
 Gezi olaylarını,
 Kazılan hendekleri,
 Patlayan bombaları,
 Kızılay ve yılbaşı katliamlarını, 
 Çöken kumpas davalarını,
 Rusya ile ilişkileri kopma noktasına getiren uçak krizini,
 Ve elbette aşağılık darbe girişimini unutmamız mümkün değil.

Daha önce de söyledim: Bütün bu olup bitenlerin yarısı başka bir ülkenin başına gelseydi, inanın toparlanması mümkün olmazdı. Şükürler olsun ki tüm bu kaosa rağmen ayakta kalabilmeyi, birliğimizi koruyabilmeyi ve çarkları çevirebilmeyi başardık. Bu başarı şüphesiz, bayrak ve vatan sevgisini, ortak yaşama ülküsünü ve güçlü siyasi liderliği bir potada eritip özümseyen büyük milletimizin ferasetinin eseridir. Bu kadar belayı savuşturabilme gücünü verdiği için Allah’a şükürler olsun.

Kıymetli dostlarım,
Türkiye 2013’ten bu yana, ülkenin ana damarlarına kadar sızabilmeyi başarmış FETÖ’yü temizlemekle uğraşıyor. Milli gelirimizin son dört yıldır patinaj yapması başta olmak üzere bu müptezel örgütün ülkeye verdiği zarar, tarif edilemez düzeyde. Biz, geçen yüzyılda kalmış olması gereken sorunlarla boğuşurken dünya 4. Endüstri devrimi ile, yapay zeka ile, nesnelerin interneti ile, velhasıl-ı kelam kökten değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları ile meşgul oldu.

Bugün önümüzde yeni ve büyük bir meydan okuma var...

Ülke olarak bu yeni üretim ve tüketim devriminin önüne geçebilecek adımlar atabilecek miyiz yoksa ilk üç sanayi devriminde olduğu gibi gelişmeleri tribünden izleyip bir alt ligde kalmaya devam mı edeceğiz?

Doğrusu her ferdin ve her kurumun kendine sorması gereken temel soru budur.

“BEN TÜRKİYE’NİN BÜYÜK POTANSİYELİNE YÜREKTEN İNANIYORUM.”

Ben Türkiye’nin büyük potansiyeline yürekten inanıyorum ve hepimizin de buna inanmasını istiyorum. Bunun için, karşı karşıya kaldığımız tehditleri toplumsal motivasyona dönüştürecek bir ülkü birliğine ihtiyacımız var. Hepimizin aynı güzel rüyayı gördüğü bir ruh ortaklığına ihtiyacımız var. Birbirimizin hatalarından değil, başarılarından beslendiğimiz bir duygudaşlığa ihtiyacımız var. “Ben” değil, “biz” olmaya ve öyle davranmaya ihtiyacımız var. Eğer bunu başarabilirsek, yarınlarımız bugünden çok daha iyi olacak, buna inancım tam. Elbette pek çok sorunumuz, yapmamız gereken pek çok iş, atmamız gereken pek çok adım var.

Bütün bu sorunları aşacak kudretin, damarlarımızdaki asil kanda bulunduğu gerçeğini unutmazsak, işimiz çok daha kolaylaşır.

Sevgili dostlar,

Yönetim Kurulu Başkanımız geride kalan beş yılda yapılanları size aktaracaktır, bu yüzden sözü uzatıp vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu dönemde Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı ve Troya Yılı gibi iki önemli dönüm noktası yaşadık.
Bu iki büyük deneyimin, Çanakkale’nin akıllı kalkınma hamlesine büyük fikri katkı yaptığı ve yapmaya devam edeceği inancındayım. Elbette Çanakkale halkının bu süreci ve bu değişimi sahiplenmesi lazım. Bu yolda fert fert herkesin “Ben değilsem kim? Şimdi değilse ne zaman?” düsturuyla davranmasında yarar var.

Kıymetli üyeler,

Önümüzdeki ay seçim sürecimiz tamamlanmış ve bu koltukları, bir kısmı yenilenen Meclis üyeleri doldurmuş olacak. Bu vesileyle bugünden şunu söylemek isterim...

Sivil toplum ve meslek örgütlerinde alınan sorumluluklar gönüllülük esasına dayanır ve bu kurumlarda geçirilen zamanlar mutlaka ya işten ya aileden çalınmış değerli zamanlardır.

Bu nedenle bu koltukları ancak şehir, ülke ve millet sevgisi dışında bir motivasyonu olmayanların layıkıyla doldurabileceklerini aklımızdan hiç çıkarmamalı ve öyle davranmalıyız. Sonuna geldiğimiz bu dönemde hizmet etmiş Yönetim Kurulumuzun değerli Başkanı Sn. Bülend Engin Bey’e, bayrağı kendisinden devralmış olan Sn. Selçuk Semizoğlu Bey’e, Meclis başkan vekillerimiz Sn. Turgay Kılıç ve Sn. Fahrettin Ersoy Bey’lere, bu dönem içinde yönetim kurulumuzda hizmet etmiş tüm yönetim kurulu üyelerimize, benimle birlikte burada meclis toplantıları divan heyetinde yer alan Katip üyemiz Orçun Oktay Bey ve Genel Sekreterimiz Sema Sandal Hanım’a ve şahsım ve tüm yukarıda saydığım isimleri bu görevlere layık gören siz çok değerli meclis üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Toplantılarımız zaman zaman hararetlense de, sizlerin sağduyulu ve aklıselim duruşunuz sayesinde genel olarak huzurlu bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim, anlayışınız ve katkılarınız için bir kere daha teşekkür ederim. Yine Odamızın üyelerine aksatmadan hizmet vermesinde en önemli rolü oynayan, çok çalışan, koşturan odamız profesyonel kadrolarına da teşekkürü bir borç bilirim.Yaklaşmakta olan seçimlerin hepimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve gündeme geçiyorum.”

Meclis Hesap İnceleme Komisyonu’nun 2018 Şubat ayı Raporunun ve Şubat ayı mizanının okunup onaylanmasının ardından Azami Fiyat Tarife talepleri ile 2018 Hizmet Ücretleri ek tarifesi onaylandı. Gündeme gelebilecek diğer konuların görüşülmesinin ardından Mart ayı Meclis toplantısı sona erdi.

Okunma Sayısı: 827
resim