Haberler

_

  • 01.06.2018
  • canakkaletso

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 inci maddesi ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılamayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.

 

            Bu doğrultuda daha önce duyurduğumuz, 01.04.2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 31.05.2018 tarihine kadar başvurmaları halinde yararlanmış bulunan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir teşvik, destek ve indirim ile değiştirilebilecektir. 01.06.2018 tarihinden sonra ise gerekli tüm koşulları sağlamış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat etmesi şartıyla başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 ay'a ilişkin olmak üzere yararlanmış olan prim teşviki destek ve indirimlerden yararlanılabilir veya değiştirilebilir.

 

            İşverenlerimizce daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilebilmesi için, söz konusu kanuna istinaden yapılacak başvuru giriş ekranları işverenlerimize açılmış olup, geriye yönelik teşviklerden yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri için bahse konu sistemden iptal/ek/asıl belgelerini düzenlemeleri gerekmektedir.

 

            Ayrıca, geriye yönelik teşviklerden yararlanmaya ilişkin kağıt ortamında SGK İl Müdürlüğüne müracaatta bulunan işverenler, söz konusu taleplerini sistem üzerinden açılan ekranlar vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir.

 

_