Haberler

SAYISAL TAKOGRAF ŞİRKET KARTI

  • 04.06.2018
  • canakkaletso

 Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ülkemizde ulusal otorite olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sertifikalandırılarak, kişiselleştirilmek suretiyle sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yürütülmektedir.

 

            Bu kapsamda 09.03.2017 tarihli 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelge'nin 5. maddesi gereğince Sayısal Takograf Sistemi Kapsamındaki Verilerin Toplanması, Saklanması ve Denetimi ile ilgili bazı önemli hususlar;

 

            * Yetki belgesi sahipleri yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve en çok üçer aylık periyotla dijital ortamda arşivleyecek ve ayda bir kez bu veriyi Kart Verme Otoritesine gönderecektir.

 

            * Sayısal Takograf sürücü kartı sahipleri, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir defa Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

 

            Şirket kartı, şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır.

 

            Şirketler hem sürücü kartlarının bilgilerini hemde araçtaki takograf cihazlarının bilgilerini en az bir yıl saklamak zorundadır. Dolayısıyla düzenli olarak bilgileri kartlardan ve cihazlardan kopyalamalıdırlar.

 

            Şirket kartı almak için https://staum.tobb.org.tr sitesinden ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.

 

• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

• Oda Kayıt Belgesi aslı

• Vergi Levhası fotokopisi

• 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

• Şirket Kaşesi

 

            Verilerin yükleneceği veri tabanı henüz kullanıma açık olmayıp, aktif olmadan önce yeniden duyuru yapılacaktır.

SAYISAL TAKOGRAF ŞİRKET KARTI