Haberler

ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI

  • 04.06.2018
  • canakkaletso

  2872 sayılı Çevre Kanunu, 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetmeliği ve 20/03/2015 tarih 29301 ayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin tebliğ, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınması zorunluluğundan bahsetmekte ve atık taşıma ile geri kazanım / bertaraf işlemini gerçekleştiren tesislerin lisans işlemi ile kayıt altına alınması zorunluluğunu dile getirmektedir. Bununla birlikte 2016 yılı itibari ile uygulama altında yeni bir modül olarak mobil atık takip (MoTAT) sisteminin eklendiği ifade edilmektedir. Uygulamaya eklenen bu modül ile birlikte tüm tehlikeli atıkların mobil cihazı bulunan lisanslı atık taşıma firmaları tarafından söz konusu sistem kullanılmak suretiyle taşınmakta olduğu ve bu sayede tüm tehlikeli atık taşıma işlemlerinin taraflarınca uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebildiği hatırlatılmaktadır. Aynı zamanda Atık Yönetim Uygulaması yazılımında yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması ile uzun zamandan beri yürürlükte olan basılı Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımına son verildiği ve sistem içerisinden otomatik olarak üretilen Taşıma Numarası ile kayıt oluşturulması işlemine başlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu husus 05/01/2018 tarihinde Bakanlığın web sayfasında yapılan duyuru ile tüm kullanıcılara duyurulmuştur.


Bu kapsamda Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan listelerde tehlikeli sınıfında bulunan tüm atıkların lisanslı ve mobil cihaz takılı atık taşıma araçları ile MOTAT üzerinden taşınması gerektiği ifade edilmektedir. Firmalarınızda oluşan tüm tehlikeli atıkların lisanslı geri dönüşüm / bertaraf tesislerine gönderilmesi işlemlerinin (ATYÖN) ekranı sol menüsünde yer alan" Atık gönderim işlemleri / taşıma talebi ekleme" başlığından yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili yardım videoları ile kullanım kılavuzlarına aynı ekrandan ulaşılabilmektedir. (http://online.cevre.gov.tr)
ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI