Haberler


14

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1. Maddesine değişiklik yapılarak “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi İşletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer” denilmektedir.

 

Yine 6948 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiş olup; “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9. Maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.” denilmektedir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Ancak Kanunun 10. maddesine ilave edilen ek fıkrada “Sanayi siciline kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir” denildiğinden bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır.

Okunma Sayısı: 2343
resim