Haberler

AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI

  • 26.07.2018
  • canakkaletso

 

Sayın Üyemiz,

Her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gereken yılık ve munzam  aidatlar süresinde ödenmediğinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek, yıllık veya munzam aidatla beraber tahsil edilir.

5174 sayılı  Kanunun 77.maddesi gereğince, zamanında ödenmeyen aidat ve munzam aidat ile, kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkında Yönetim Kurulunca verilen kararlar, ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

18/05/2018 tarihli 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun ile, Oda ve Borsalara 31/03/2018 tarihi öncesi üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31/07/2018 tarihine kadar  yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksidi Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir.

Aidatların tahsili ile ilgili Kanunun uygulanmasından Yönetim Kurulumuz sorumlu olup, borcu olan üyelerimizin hukuki işleme maruz kalmamaları içim söz konusu yapılandırmadan faydalanmalarını önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

 

                                                                                              Selçuk SEMİZOĞLU

                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı

AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI