Haberler

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

  • 14.09.2018
  • canakkaletso

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü maddesine aşağıdaki g bendi eklenmiştir


g)“Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” 
Aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;


“BU KARARIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE, SÖZ KONUSU BENTTE BELİRTİLEN VE DAHA ÖNCE AKDEDİLMİŞ YÜRÜRLÜKTEKİ SÖZLEŞMELERDEKİ DÖVİZ CİNSİNDEN KARARLAŞTIRILMIŞ BULUNAN BEDELLER, BAKANLIKÇA BELİRLENEN HALLER DIŞINDA; TÜRK PARASI OLARAK TARAFLARCA YENİDEN BELİRLENİR.”

 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.