Haberler


17

 

15 Eylül 2018 tarih ve 30536 Sayılı Resmi Gazete'de; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Resmi Gazete içeriğine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180915-8.htm

Okunma Sayısı: 334
resim