Haberler

ÇTSO YÖNETİM KURULU “SİNERJİ TOPLANTILARI” KAPSAMINDA 1 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

  • 19.11.2018
  • canakkaletso

 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, ağırlıklı olarak madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde faaliyet gösteren 1 no’lu Meslek Grubu Üyeleri ile sektörde yaşanan gelişmeler ve sorunları görüşmek üzere ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde toplandı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk Semizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Meslek Grubu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Ersoy, Yönetim Kurulu Sayman Üye Özgür Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Akın Yalman, Deniz Tennioğlu, Semih Toprak, Volkan Temiz Genel Sekreter Sema Sandal, Meslek Grubu Oda temsilcisi Seçil Uğur ve sektör temsilcileri, Fikri Zortul, Mustafa Cantürk, Kürşat Tuna katılarak sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, 1.Meslek Grubu ile başlayarak tüm Meslek Grubu üyeleri ile “Sinerji Toplantıları” düzenleneceğini belirterek iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin bürokrasi olduğunu, Cumhurbaşkanlığının 12 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/3 sayılı Genelgesinin takipçisi olacaklarını ifade etti. İstanbul’da yapılması kararlaştırılan Maden Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Çanakkale’ye kazandırılmasından dolayı Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan’a teşekkür etti.

Sektör temsilcileri de madenciliğin Kamudaki işlerinde sıkıntıları olduğunu belirterek sürecin uzunluğundan yakındılar.

“KAMU HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ÜRETEN ANLAYIŞIN YERLEŞMESİ İÇİN KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE İNİSİYATİF ALABİLEN YETKİLİLERİN DESTEKÇİSİ, DEVLET VE MİLLET BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAYAN UYGULAMALARIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Semizoğlu; “Bizler çözüm üretme makamlarındayız. Bahane üretmeye ve bürokrasiyi arttıracak işler geliştirmeye hakkımız yok. Keyfi uygulamalarla bürokrasiyi öne sürerek iş yapmayan veya yokuşa süren memurlar ve müdürler istemiyoruz. Herkes aldığı maaşı son kuruşuna kadar hak edecek. Birçok Meslek Grubumuzda olduğu gibi 1 no’lu Meslek Grubumuzun öncelikli sorunu bürokrasiden kaynaklanıyor. Oda olarak üyelerimizin bürokrasiden kaynaklanan sorunlarını dinleyerek ilgili mercilere yazılı olarak taleplerimizi iletiyor ve cevap alana kadar takipçisi oluyoruz.” diyerek Odanın bürokratik süreçlerle ilgili gerçekleştirdiği ve takipçisi olduğu faaliyetlerden bahsetti. Sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları ve Oda’dan bu sorunlarla ilgili beklentilerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

ÇTSO YÖNETİM KURULU “SİNERJİ TOPLANTILARI” KAPSAMINDA 1 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ