Yerli Malı

YERLİ MALI - İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
İmalat Yeterlilik Belgesi:
Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.
Yerli Malı Belgesi:
Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecektir.
Başvuru İşlemi:
• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Odamıza yapılır.
• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.
Adı Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Tel No
Seval AKBULUT seval@canakkaletso.org.tr 286 217 10 14 / 111 
► Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
► İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Dilekçesi
► Yerli Malı Taahhütname
► Katkı Oranı Hesap Cetveli

DIŞ TİCARET LİNKLERİ

Yazdır